Nyheter

9 maj 2019

Nytt från Fiber

Vi är ju nu i slutfasen i vårt fiberprojekt. Ett fåtal anslutningar återstår; främst för hus som ej är färdigbyggda.Nu när bl.a. många av de fritidsboende besöker sina fritidshus så upptäcks problem av lite olika art. Vissa har mark- eller vägskador, i några fall har sjövattenledningar grävts av och behöver lagas och i andra fall har fel i nätkommunikationen förekommit.
Peab har som huvudentreprenör ansvaret för att åtgärda de fel/problem som kvarstår. Styrelsen har valt att kanalisera anmälan av fel/problem till någon av oss i styrelsen och fram till den 18 maj så kan sådana mailas.

Styrelsen för upp alla anmälda fel/klagomål på en lista som tillställs Peab för åtgärd. Vi har f.n. ett 30-tal ärenden på listan. Peabs hantering/åtgärdande av anmälda fel följs sedan upp av styrelsen på veckobasis.
Ett antal medlemmar har upplevt det som svårt att nå kontakt med Peab, vilket dock inte betyder att inget händer med de fel som anmälts.

Nedan utdrag ur ett mail som ger deras syn på läget:
"… Vi har kört återställning med en grävmaskin + gubbe på heltid i flera veckors tid nu, alla kommer inte få sina behov tillgodosedda exakt samtidigt tyvärr. Vi får be om de boendes tålamod och vi jobbar så fort vi kan och gör enligt mig mer än vad vi egentligen behöver på många ställen. Sedan att det kan vara svårt att få tag i mig beror på att det ringer konstant från privatpersoner, många ringer gärna 4-5 gånger på en dag. Om jag skulle ha en sportslig chans att ta alla samtal skulle jag inte få göra någonting annat under arbetsdagen…"

Så, mot bakgrund av ovanstående, föreslår styrelsen att berättigade klagomål hanteras som angivits ovan. Mindre frågor som att hantera mindre ojämnheter på egen mark etc. bör dock hanteras av de enskilda medlemmarna.

Hälsningar
Styrelsen för Fiber

Bättre priser på telefoni, mobil växel och körjournaler

Med Affertas smarta tjänst så får du enkelt en offert på dem tjänster ditt företag är intresserad av. Du kan bland annat få offert på tjänster från Telia Företag, Telenor, Tre och många fler operatörer. Från en och samma sida.

Smarta hemlarm från Somfy

Köp smarta hemlarm från Somfy. Gör ditt hus säkrare och smartare med ett hemlarm från Somfy. Vill du hemautomatisera ditt hem? Ta första steget och köp ett Smart hemlarm från Somfy